Lieser

Oblíbená a atraktivní řeka. Od Gmündu má řeka větší spád s několika kamennými kaskádami s rychlým proudem. Pod kaskádami ale bývá klidnější voda. V dolní části je pak slalomová trať, která začíná za mostem na See-boden. Nejprve je sevřena mezi skály a silnicí, ale pak se rozšiřuje.

Pramen : hora Gr Hafner
Délka toku (sjízdné) v km : 25
Obtížnost :

Úsek Říční km Obtížnost
horníKremsbrucke - Gmünd25 - 15WW IV+
dolníGmünd - ústí do Drávy15 - 0WW III-IV+ (III+)
Sjízdná na čem, kdy, pro koho
ÚsekkdyVodočettyp lodědoporučeno prorychlost plavby
celádo červenceu cíle slalom. tratě - opt. 130, max. 190kajak, kanu, raftzkušené

Charakter řeky:

Úsekšířka, typ korytaOkolí
celá 8 - 12mkaňony a údolí

Nejhezčí úsek: celý
Nebezpečný úsek: problematické jezy v horní části a katarakt pod Trebesingem
Obvyklý začátek a konec: od ústí Malty, konec na slalomové trati
Plavbu spojit s řekou: Přítok Malta
Přístup k řece: silnice velmi dobře

Kompletní kilometráž

Fotogalerie

mapa